Ανακοίνωση-καταγγελία της Πορείας Φιλοσοφικής για τα γεγονότα της Πέμπτης 16/10

Κατηγορία: 

Τα γεγονότα

Ο Σύλλογος Φοιτητών Φιλοσοφικής, μετά την τελευταία Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 15/10, αποφάσισε κατάληψη της Σχολής την Πέμπτη 16/10, ως απάντηση στην αυταρχική κίνηση της Πρυτανείας του ΕΚΠΑ να καταστείλει με τις δυνάμεις της αστυνομίας κινητοποίηση των φοιτητών την Δευτέρα 13/10. Όμως μερίδα φοιτητών, κάτω απ' την προτροπή και με τη συμμετοχή καθηγητών της Σχολής, με αντιδημοκρατικό τρόπο και χωρίς να σεβαστούν την απόφαση του Φοιτητικού Συλλόγου, εισέβαλλαν στο κτήριο της Φιλοσοφικής προπηλακίζοντας και υβρίζοντας φοιτητές που υπερασπίζονταν την απόφαση για κατάληψη. Μάλιστα, δύο καθηγητές δεν δίστασαν να προπηλακίσουν φοιτήτριες-μέλη του Συλλόγου, προκειμένου να εισέλθουν -με κάθε τρόπο- στη Σχολή.

Να μην περάσει η τρομοκρατία

Οι αντιδημοκρατικές και αυταρχικές αυτές ενέργειες δεν έχουν θέση στο δημόσιο πανεπιστήμιο και πρέπει να καταγγελθούν. Ο προπηλακισμός φοιτητών και η καταπάτηση των αποφάσεων του Συλλόγου αποτελεί μνημείο αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς και αμφισβήτηση του στοιχειώδους δημοκρατικού δικαιώματος των φοιτητών να αποφασίζουν μέσα από τα συλλογικά τους όργανα. Το παραπάνω γεγονός, σε συνδυασμό με την άρνηση της κοσμητείας να αναγνωρίσει την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για κατάληψη την Πέμπτη 16/10 και κλειστή σχολή την Παρασκευή 17/10, αποδεικνύουν περίτρανα πως σε μια περίοδο κατά την οποία το δημόσιο-δωρεάν πανεπιστήμιο και το δικαίωμα των φοιτητών να σπουδάζουν σε αυτό βάλλεται από παντού, η κοσμητεία και ορισμένοι καθηγητές της σχολής μας αρνούνται να αναγνωρίσουν όχι μόνο την αναγκαιότητα της διεξαγωγής αγώνων για την ανατροπή αυτής της επίθεσης, αλλά ακόμη και το δικαίωμα των φοιτητών να συζητούν και να αποφασίζουν δημοκρατικά μέσα από τα συνδικαλιστικά τους όργανα.

Για τη στάση των υπόλοιπων δυνάμεων

Σαν αριστερή φοιτητική παράταξη Πορεία, θεωρούμε ότι πρέπει να σημειωθεί ποια ήταν η στάση των υπόλοιπων πολιτικών δυνάμεων της σχολής μας απέναντι στην αντιδημοκρατική αυτή ενέργεια, όπως και του ίδιου του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου, το οποίο δεν έχει ακόμη συνεδριάσει για το τόσο σοβαρό αυτό γεγονός. Ενώ, λοιπόν, θα περίμενε κανείς να γίνει το αυτονόητο μετά από την καταπάτηση της απόφασης του συλλόγου, δηλαδή να συνεδριάσει το ΔΣ, να εκθέσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις την άποψή τους πάνω στο πρόβλημα και εν τέλει ο σύλλογος να έχει μία τοποθέτηση πάνω στο ζήτημα της άρνησης αναγνώρισης του ανεμπόδιστου, ελεύθερου και δημοκρατικού φοιτητικού συνδικαλισμού, όλες οι υπόλοιπες παρατάξεις «περί άλλων ετύρβαζαν».
Οι μεν ΔΑΠ-ΠΑΣΠ, έχοντας εξ αρχής διαφωνήσει με τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης της Τετάρτης 15/10, δεν μπήκαν έστω στη διαδικασία να τοποθετηθούν πάνω στο θέμα. Στο σημείο αυτό, ας σημειώσουμε πως η Γενική Συνέλευση της Τετάρτης καλέστηκε από το ΔΣ στο οποίο μειοψήφησαν οι ΔΑΠ-ΠΑΣΠ, είχε απαρτία και ήταν καθ' όλα «νόμιμη» και δημοκρατική διαδικασία, επομένως καταρρίπτεται ο ισχυρισμός και των δύο κυβερνητικών παρατάξεων ότι «η απόφαση της ΓΣ δεν ήταν νόμιμη επειδή δεν πρωτοκολλήθηκε και δεν αναγνωρίστηκε από την Κοσμητεία» (έχοντας βέβαια οι ίδιες αναγνωρίσει την απόφαση και δεχόμενες να σφραγιστεί σαν απόφαση του συλλόγου). Η νομιμοποίηση της απόφασης του συλλόγου δεν κρίνεται από τη στάση της Κοσμητείας και των διοικητικών αρχών της σχολής απέναντι σε αυτήν. Κρίνεται από το αν η συνέλευση στην οποία πάρθηκε η απόφαση καλέστηκε, διεξήχθη και αποφάσισε με δημοκρατικό τρόπο. Και αφού αυτό πραγματοποιήθηκε, όλες οι δυνάμεις του ΔΣ θα όφειλαν να αποδοκιμάσουν την άρνηση νομιμοποίησης της απόφασης από την Κοσμητεία. Δηλαδή το ουσιαστικό ζήτημα δεν βρίσκεται στη συμφωνία ή μη της διεξαγωγής της συνέλευσης, ούτε στη συμφωνία ή μη με την απόφαση που αυτή πήρε, αλλά στο αν πρέπει να αποδοκιμαστεί και να καταγγελθεί η απαράδεκτη στάση της Κοσμητείας, η οποία αποτελεί την πρώτη διοικητική αρχή σχολής -τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια-, η οποία αρνείται να αναγνωρίσει σφραγισμένη και δημοκρατικά παρμένη απόφαση φοιτητικού συλλόγου.

Σε ό,τι αφορά τις δυνάμεις που αναφέρονται στην αριστερά οφείλουμε να σημειώσουμε τα εξής: Αν οι ΔΑΠ-ΠΑΣΠ αρνούνται να καλέσουν το ΔΣ να συνεδριάσει και να τοποθετηθεί πάνω στα αντιδημοκρατικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στη σχολή μας, οι αριστερές παρατάξεις δεν θα όφειλαν να τις εγκαλέσουν για καταπάτηση των συλλογικών φοιτητικών συνδικαλιστικών κεκτημένων, όπως είναι οι φοιτητικές εκλογές και το διοικητικό συμβούλιο; Αντ' αυτού, οι δυνάμεις αυτές (ΜΑΣ, ΕΑΑΚ, ΑΡΕΝ) αρκέστηκαν σε μια τοποθέτηση παραταξιακή και δεν έκαναν την παραμικρή προσπάθεια να ανοιχτεί το θέμα στον σύλλογο και τους φοιτητές, ακολουθώντας τη συνήθη πρακτική τους να μιλούν για τους φοιτητές χωρίς τους φοιτητές και να μετατρέπουν αυτό το τόσο σοβαρό περιστατικό αντιδημοκρατικής και αυταρχικής συμπεριφοράς σε ζήτημα που αφορά τους «αριστερούς» ή τους «αγωνιστές» και όχι όλο τον σύλλογο, τα όργανά του και κάθε φοιτητή της σχολής.

Για τον σύλλογο και τα όργανά του

Το ερώτημα βέβαια είναι για ποιο λόγο γίνονται φοιτητικές εκλογές, για ποιο λόγο εκλέγεται το Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί μοιράζονται οι έδρες του με βάση τις ψήφους της κάθε παράταξης, ποιος είναι ο ρόλος του και ποια η χρησιμότητά του, εφόσον αυτό συνεδριάζει ελάχιστες φορές τον χρόνο για πολύ συγκεκριμένα θέματα όπως η διεξαγωγή των φοιτητικών εκλογών κλπ. Γιατί αν το ΔΣ για τις δυνάμεις αυτές είναι μια περιφερόμενη σφραγίδα η οποία μπαίνει χωρίς καμία συζήτηση και διάλογο σε όποιον φέρνει ένα ψήφισμα ή ένα κείμενο στα τραπεζάκια τους, τότε πρέπει να επανεξετάσουν πολύ σοβαρά για ποιους ακριβώς λόγους διεκδικούν την ψήφο των φοιτητών κάθε χρόνο στις εκλογές.
Σαν Πορεία θεωρούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου μας δε θα 'πρεπε να είναι διακοσμητικό, αλλά να συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, και, αν η περίσταση το απαιτήσει, να συνεδριάζει και εκτάκτως και να τοποθετείται για κάθε θέμα που αφορά τους φοιτητές της σχολής και τα προβλήματά τους, πόσο μάλλον για ένα τόσο σοβαρό θέμα, όπως είναι η αντιδημοκρατική καταπάτηση της απόφασης μιας Γενικής Συνέλευσης. Και για να το πούμε καθαρά: Τα όργανα του συλλόγου αφορούν όλους τους φοιτητές, και κάθε πολιτική δύναμη που δεν ενδιαφέρεται για τη δημοκρατική, ζωντανή, ελεύθερη και αντιγραφειοκρατική λειτουργία των φοιτητικών οργάνων και υφαρπάζει με τόσο δόλιο τρόπο την ψήφο των φοιτητών για να μην κάνει απολύτως τίποτα, θα μας βρει απέναντί της.

Τι να κάνουμε

Αποδοκιμάζοντας και καταπολεμώντας την αδράνεια και την αδιαφορία των υπόλοιπων πολιτικών δυνάμεων που συμμετέχουν στο ΔΣ, πήραμε σαν Πορεία την πρωτοβουλία από κοινού με τις Αγωνιστικές Κινήσεις να θέσουμε σε ψηφοφορία στις δυνάμεις του ΔΣ ένα ψήφισμα το οποίο καταδικάζει κατηγορηματικά τα γεγονότα της Πέμπτης 16/10 και καλεί σε παράσταση διαμαρτυρίας του Συλλόγου την Τρίτη 21/10 στην Κοσμητεία. Επιμένοντας στη γραμμή της ενωτικής, οργανωμένης και μαζικής αντίστασης ενάντια σε κάθε αντιλαϊκή και αντιεκπαιδευτική πολιτική, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να λάβει η καταγγελία της αντιδημοκρατικής καταπάτησης των συλλογικών μας οργάνων και αποφάσεων τη μέγιστη, την πιο πλατιά φοιτητική συσπείρωση.
Το δικαίωμά μας να συζητάμε και να αποφασίζουμε δημοκρατικά και συλλογικά, το δικαίωμά μας να οργανωνόμαστε στους συλλόγους μας, είναι αναφαίρετη κατάκτηση, προϊόν μεγάλων φοιτητικών δημοκρατικών αγώνων. Τέτοιες αντιδημοκρατικές συμπεριφορές θυμίζουν άλλες εποχές και πρέπει με κάθε τρόπο να καταδικαστούν στη συνείδηση των φοιτητών και να καταπολεμηθούν. Ο Φοιτητικός μας Σύλλογος αποτελεί το συλλογικό όργανο ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ της Φιλοσοφικής, και οι Γενικές Συνελεύσεις αποτελούν κορυφαία διαδικασία του Συλλόγου, αποτελούν βήμα μέσω του οποίου κάθε φοιτητής μπορεί να εκθέσει τη γνώμη και τους προβληματισμούς του.
Καταδικάζουμε την αντιδημοκρατική και προκλητική ενέργεια της εισόδου στο κτήριο της Φιλοσοφικής με αυταρχικό τρόπο καθηγητών και φοιτητών ενώ η σχολή τελούσε υπό κατάληψη. Ακόμα, καταγγέλλουμε την απόφαση της κοσμητείας να μην αναγνωρίσει την απόφαση του Φοιτητικού Συλλόγου, γεγονός που ισοδυναμεί με την άρνηση αναγνώρισης των συλλογικών οργάνων των φοιτητών, όπως και του δικαιώματός τους να συζητούν και να αποφασίζουν με ελεύθερο και δημοκρατικό τρόπο για τα προβλήματά τους. Τέλος, καλούμε όλους τους φοιτητές της Σχολής να συμμετάσχουν στην παράσταση διαμαρτυρίας την Τρίτη 21/10 στις 12.00 έξω από την Κοσμητεία, για να καταγγείλουμε την αντιδημοκρατική και αυταρχική καταπάτηση της απόφασης της Γενικής μας Συνέλευσης.

Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΣΤΑΜΑΤΑ!
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21/10, ΣΤΙΣ 12.00!
ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22/10, ΣΤΙΣ 12.00 ΣΤΗΝ ΑΙΘ.313!

Διαβάστε επίσης