Εκδηλώσεις της Πορείας μπροστά στις φοιτητικές εκλογές!

Η Πορεία, μπροστά στις φοιτητικές εκλογές, διοργανώνει μια σειρά εκδηλώσεις-συζητήσεις με σκοπό να διαδώσει πλατιά τις θέσεις και τις απόψεις της, πάνω σε φοιτητικά όσο και ευρύτερα πολιτικά ζητήματα.

Τρίτη 9 Μαΐου, στην Αθήνα, στις 18:30 στο Σήμα

Πέμπτη 11 Μαΐου, στα Γιάννενα, στις 18:00 στην Αιθ. 3 (Βιβλιοθήκη) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε επίσης