Εξοργιστική πολιτική αντιμετώπισης των ανέργων

oxi anergia

Εγγραφή ανέργων υπό όρους στον ΟΑΕΔ, κέντρα κατάρτισης ανέργων και εργαζομένων με διαπίστευση ιδιωτών, παρακολούθηση πρακτικής κατάρτισης και έγκαιρη πληρωμή εταιριών, «εξορθολογισμός μη ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας», «επανασχεδιασμός» επιδομάτων ανεργίας. 

Αυτές είναι μερικές από τις ιδέες της έκθεσης Πισσαρίδη, που αφορούν τον ΟΑΕΔ, τους ανέργους και τους εν δυνάμει ανέργους, εργαζόμενους και υπό κατάρτιση αενάως εργαζόμενους.
Στην πολυσέλιδη έκθεση υπάρχουν αναφορές για όλα όσα αναφέραμε στην εισαγωγή αυτού του σημειώματος.

Και να ορισμένες από αυτές δοσμένες με φτιασιδωμένο αλλά πάντως ευδιάκριτο κυνικό τρόπο.

«…προτείνουμε το επίδομα ανεργίας να μην είναι σταθερό και συνδεδεμένο με τον κατώτατο μισθό αλλά με τις προηγούμενες αμοιβές του ανέργου…»
«…Το επίδομα ανεργίας προτείνουμε όπως οριστεί στο 55% του μέσου μηνιαίου μισθού του ανέργου στα προηγούμενα 3 έτη…» 
«…Η διάρκεια του αυξημένου επιδόματος να είναι στους έξι μήνες, αντί για δώδεκα μήνες που είναι τώρα, και να πληρώνεται υπό την προϋπόθεση ότι ο άνεργος αναζητά ενεργά εργασία ή συμμετέχει σε προγράμματα κατάρτισης…»

Με λίγα λόγια ο σχεδιασμός ειδικά με το επίπεδο των μισθών που υπάρχει στη χώρα μας, και ειδικά για τους νέους που εργάζονται -όταν εργάζονται- σε καθεστώς επίσημα τουλάχιστον μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης, εάν τυχόν προκύψει απόλυση θα οδηγεί σε βοήθημα περίπου 200 ευρώ με κριτήρια που θα αφορούν υπολογισμούς της τελευταίας τριετίας και το 55% του μέσου μισθού.

Σε ό,τι αφορά δε τους ψηλότερα αμειβόμενους, ο χρόνος που θα πληρώνονται να είναι ο μισός, και εφόσον οι άνεργοι τούτης της κατηγορίας αποδεδειγμένα αναζητούν δουλειά ή καταρτίζονται με διάφορα προγράμματα. Και αν δεν τα καταφέρνει, το επίδομα ανεργίας θα κατεβαίνει στο 55% του κατώτατου μισθού, που το κράτος θα ορίζει, δηλαδή με τα σημερινά δεδομένα των 650 ευρώ που είναι ο κατώτατος μισθός, το επίδομα θα περιορίζεται γύρω στα 350 ευρώ και έως να συμπληρωθούν οι επόμενοι έξι μήνες.  

Ο δε ΟΑΕΔ που θα τρέχει τα προγράμματα αυτά, θα «παρέχει επίσης καθοδήγηση για τις ανάγκες κατάρτισης που υπάρχουν, …σε συνεννόηση με τον ιδιωτικό τομέα»…ενώ «σε συντονισμό με εκπροσώπους των εργοδοτών, είναι υπεύθυνος για την παροχή διαπίστευσης των ιδιωτικών κέντρων κατάρτισης στα οποία πρόκειται να εκπαιδευτούν οι άνεργοι και οι εργαζόμενοι».

Ένα σύνολο προτάσεων και μέτρων λοιπόν σε αυστηρή συμμόρφωση με τις επιταγές των εργοδοτών, που θα αναλάβουν και την επιμόρφωση-επανακατάρτιση των ανέργων, φυσικά με το αζημίωτο, αφού θα προβλέπεται η αποζημίωσή τους αν δεν πληρώνουν τμήμα της επανεκπαίδευσης οι ίδιοι οι άνεργοι, κάτι που για τους καταρτιζόμενους εργαζόμενους προβλέπεται και μάλιστα όχι στα υπόγεια και μουλωχτά, αλλά με σαφείς διατυπώσεις των ιδεών της έκθεσης Πισσαρίδη.

Δεν συζητάμε βέβαια για την κατεύθυνση στην οποία θα κινούνται οι καταρτίσεις σύμφωνα με την έκθεση: μα φυσικά, σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της αγοράς, τις ανάγκες της και τα στάνταρ που θα θέτουν οι εργοδότες καπιταλιστές, προκειμένου να προασπίσουν και να διευρύνουν τα συμφέροντα και προνόμιά τους. 

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κάνει ευαγγέλιο και οδηγό της τα πορίσματα της έκθεσης Πισσαρίδη και για τα ζητήματα των ανέργων, εκμεταλλευόμενη την παρατεταμένη νηνεμία του κόσμου της εργασίας. Και μένει να δούμε το κατά πόσο οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι και τα σωματεία τους θα κατανοήσουν και θα αντιδράσουν σε αυτά που τους ετοιμάζουν σε γκρίζο έως πολύ σκοτεινό φόντο. 

 

Διαβάστε επίσης