Βίντεο της Εκλογικής Συνεργασίας για τους πρόσφυγες

Βίντεο της Εκλογικής Συνεργασίας για τους πρόσφυγες.Κάτω τα χέρια από τους μετανάστες! Ίσα δικαιώματα για όλους τους εργάτες! Άσυλο, νόμιμα χαρτιά, στέγη, δουλειά, περίθαλψη και δικαιώματα στους μετανάστες

Διαβάστε επίσης